EBEC - START
Witamy w EBEC!
Firma EBEC Sp. z o.o. sp.k. powstała w 2012 roku jako połączenie zespołów ekspertów specjalizujących się nadzorem nad realizacją projektów budowlanych na każdym etapie, od koncepcji poprzez projekt i budowę, aż do kontroli projektu na etapie użytkowania, czyli jako szeroko rozumiany Project Management nad realizacją projektów przed, po i w trakcie użytkowania.

Trzon naszego zespołu stanowią głównie inżynierowie budownictwa z długim i aktywnym stażem zawodowym. Nasi inżynierowie posiadają w swoim porfolio między innymi: uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie w każdej dziedzinie budownictwa lądowego, przynależność do Stowarzyszenia Inżynierów i Rzeczoznawców SIDiR (polski odpowiednik FIDIC), certyfikaty Biegłych Sądowych i Rzeczoznawców. Swoje doświadczenie nasza kadra zdobywała pracując jako Generalny Wykonawca lub jako przedstawiciel Inwestora na dużych inwestycji realizowanych głównie dla klientów z Unii Europejskiej, uczestnicząc między innymi w realizacjach budynków biurowych, hoteli i centrów handlowych jak: hotele i centra handlowe przy ul. Piłsudskiego w Łodzi dla Echo Investment czy Centrum M1 w Poznaniu.
Obecnie, poza wymienionym nadzorem nad realizacją projektów, zajmujemy się wsparciem dla firm pracujących przy realizacji inwestycji w sektorze publicznym w oparciu o prawo zamówień publicznych czy o kontrakty powstałe na bazie procedur FIDIC oraz przy realizacji projektów OZE takich jak farmy wiatrowe, biogazownie czy farmy fotowoltaiczne PV.
Świadczymy również usługi doradcze w zakresie wsparcia technicznego, przygotowania przetargów i zarządzania projektami.
Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z referencjami naszej firmy, nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem i doprowadzi do wspólnej współpracy.
Z poważaniem
Andrzej Rutkowski
Jesteśmy członikiem:
AHK
Zaufali nam:
Partnerzy